Är du tjej mellan 15-19 år och bor i Sundsvalls kommun?

Hjälp oss att undersöka i vilken utsträckning tjejer i Sundsvalls kommun utsätts för digitalt våld genom att svara på vår enkät. Du som deltar i undersökningen är helt anonym.

Enkätundersökningen är en del av Tjejjouren Skogsrås Amel-projekt som du kan läsa mer om nedan.

Om Amel-projektet

Amel-projektet är Tjejjouren Skogsrås projekt för att ta reda på om och i vilken utsträckning tjejer i Sundsvalls kommun utsätts för digitalt våld. 

Bakgrund

Många unga lever i dag stora delar av sina liv uppkopplade på internet och via sociala medier. Det våld unga tjejer utsätts för i det fysiska livet kan också ta sig in i det digitala livet. Exempel på digitalt våld kan vara grooming, otillåten spridning av privata bilder, övervakning med hjälp av appar och andra digitala tjänster och hot skickat online. Som tjejjour möter vi många unga tjejer i vårt ideella arbete och vi vill ta del av den här gruppens erfarenhet av digitalt våld för att kunna bemöta och stötta dem på ett bra sätt. Att sprida den här informationen till målgrupper som ofta möter de här tjejerna tycker vi också är viktigt.

Genomförande

Amel-projektet är ett tvåårigt projekt som Tjejjouren Skogsrås två anställda arbetar med. Vi ska med hjälp av enkätundersökningen som länkas till på den här sidan samla in erfarenhet kring digitalt våld från tjejer i åldrarna 15-19 bosatta i Sundsvalls kommun. Datan ska analyseras och sammanställas för att sedan presenteras i en rapport. Därefter ska rapporten distribueras till alla högstadier, gymnasieskolor och fritidsgårdar i Sundsvalls kommun. Även våra jourtjejer som bemannar chatten och chattar med stödsökande tjejer kommer få ta del av rapporten.

Projektansvariga