Vår styrelse

De sittande i styrelsen jobbar ideellt med sina uppdrag och verkar som medlemmarnas förlängda arm.  

Tjejjouren Skogsrås styrelse består av en ordförande, en vice ordförande, en kassör och två suppleanter. Nuvarande styrelse valdes vid årsmötet den 31 januari 2021. 

Vill du ha kontakt med styrelsen kan du maila till styrelsen@tjejjourenskogsra.se eller fylla i formuläret nedan.

Kontakta styrelsen