Här kan du läsa mer om våra projekt, evenemang och annat utåtriktat arbete som vi jobbar med just nu.

Internationella kvinnodagen

Varje år den 8 mars infaller den Internationella kvinnodagen, en dag då ojämställdheten i världen uppmärksammas. Vi brukar på olika sätt uppmärksamma den här dagen och även så i år! Planerna är i full gång och så snart det är spikat får du veta mer.