På grund av sjukdom kommer vi ha chatten öppen ikväll i stället för telefonen. Dessutom kortas jourtiden ner med en timme och har därför öppet mellan kl 20-22.